ADapT™ Digital Transformation Fundamentals

ADapT™ Digital Transformation Fundamental on tunnustettu menetelmä, jonka avulla organisaatiot voivat orientoida ja ohjata jäseniään määrittelemään uudelleen ja muuttamaan liiketoimintaansa ja siihen liittyvää ajattelua. ADapT™ tiivistää lean-ajattelun ketteriin ja lean-menetelmiin organisaation tarkoituksen uudelleen ajattelemiseksi ja siihen, miten se luo arvoa asiakkaiden ja käyttäjien kanssa.

valmennuksen aikana osallistujille esitellään yhdeksästä vaiheesta koostuva todistetusti toimiva menetelmä, jossa on testatut työkalut yhdessä, määritellyssä järjestyksessä sovellettuina siirtävät organisaatiota merkittävästi kohti lean- ja ketterää ajattelua tavalla, joka konkreettisesti vie organisaatiota eteenpäin 2020-ajan toimintatapaan. jossa parannetaan muututaan jatkuvasti. Kurssi auttaa organisaatioita ja niiden työntekijöitä ymmärtämään ja saamaan otteen innovaatioportfoliostaan ja antaa heille mahdollisuuden muuttua uusiksi, paremmiksi versioiksi itsestään.

Koulutuksen suoritettuaan osallistujat ovat hyvin valmistautuneita osoittamaan oppimansa suorittamalla kansainvälisen Agile ADapT™ Foundation -sertifiointitestiin. Kattava tenttiin valmistautumismateriaali sisältyy koulutukseen ja kokeneet kouluttajamme tukevat onnistumistasi.

Valmennuksen hyödyt

 • Ymmärrät organisaation ja sen tarkoituksen
 • Ymmärrät markkinat, tuotteet ja palvelut
 • Ymmärrät asiakkaan, asiakkaan tarpeet ja asiakastehtävät
 • Ymmärrät eri innovaatiotyypit ja innovaatioprosessin.
 • Ymmärrät liiketoimintamallin ja liiketoimintamallin innovoinnin ja muutoksen.
 • Opit, miten organisaatiota ja liiketoimintaa voidaan muuttaa ketterästi ja miten sitä voidaan skaalata.
 • Opit, miten operatiivisia parannuksia voidaan toteuttaa.  
 • Vahvistat taitosi kansainvälisellä Agile ADapT™ Foundation -sertifiointikokeella.

Kohderyhmä

Henkilöt, jotka osallistuvat organisaation muutostoimiin laajassa mittakaavassa ja varmistavat, että he ymmärtävät osallistumisensa merkityksen ja roolinsa muutosaloitteissa.

 • Organisaatioiden johtajat ja esimiehet, joiden on muutettava organisaatiotaan.
  • Ymmärtääkseen miten tärkeää on antaa johtaa ja mahdollistaa transformatiivinen menestys.
 • Organisaation asiantuntijat, jotka suorittavat muutostoimia.
  • Ymmärtämään muutostoimia muutosten elinkaaren yhteydessä, heidän rooliaan siinä ja sitä, miten heidän osallistumisensa mahdollistaa optimaaliset tulokset.

Henkilöt, jotka osallistuvat ADapT:tä käyttäviin muutosaloitteisiin joko ensisijaisina, toissijaisina tai jopa kolmannen tason osallistujina, hyötyvät ADapT:n kokonaisvaltaisemmasta ja kokonaisvaltaisemmasta ymmärtämisestä.

 • Muutostoimiin osallistujat yleensä.
  • Ymmärtääkseen muutostoiminnan elinkaaren kontekstissa, heidän roolinsa ja miten heidän osallistumisensa mahdollistaa optimaaliset tulokset.
 • Transformatiiviset valmentajat ja konsultit, jotka pyrkivät auttamaan organisaatioita transformaatioprosessissa, muutoksessa ja jatkuvassa parantamisessa.
  • Ymmärtääkseen ADapT:n transformatiivisen elinkaaren ja menetelmät sekä sen, miten lähestymistapa helpottaa organisaation onnistunutta transformaatiota ja muutosta.

Sisältö

 • Johdatus ADapT™:ään
 • Organisaatio 
 • Markkinat, tuotteet ja palvelut
 • Asiakas
 • Innovaatiotyypit ja innovaatioprosessi
 • Liiketoimintamalli
 • Ketterä toimitus ja skaalautuminen
 • Toiminnan parantaminen
 • Sertifiointitestiin valmistautuminen 

Valmennuksen aikataulu

2 päivää, klo 9-17

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia

Valmennusmateriaali

Koulutusmateriaali on englanninkielinen. Materiaali toimitetaan osallistujille etukäteen PDF-muodossa.

’Competing in a digital future – second edition, Johann Botha, de Rodebode. ISBN 9780639715650.’ -epub -versiona.

Sertifiointi

Koulutukseen sisältyy sertifiointitesti, joka luokkahuonekursseilla koulutuksen lopussa ja etäkoulutuksilla sopivana ajankohtana koulutuksen jälkeen. Sertifiointitestin suorittamista koskevat ohjeet käydään läpi koulutuksen aikana.

Kurssi on saatavilla sekä asiakaskohtaisena toteutuksena (ota yhteyttä puhelimella tai sähköpostitse) Sekä julkisena toteutuksena Oppia.Fi:n kautta.

This course is also available in English.