Hollywood Dreams – SIAM simulaatio

Tunnistatko tämän?
Yritysten ja IT-toimittajien välinen yhteistyö ei tapahdu itsestään. Se vaatii ohjausta! Ulkoistamisen hallinnointi on organisaatioille erittäin tärkeä asia. Palveluintegraation hallinta (SIAM) tarkoittaa kaikenlaisten sisäisesti tuotettujen palvelujen (mukaan lukien jaetut palvelut) ja ulkoisesti ulkoistettujen palvelujen (mukaan lukien pilvipalvelut) integrointia toimivaksi ketjuksi, joka lunastaa tarpeet ja lupaukset liiketoiminnan tukemiseksi ja sen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tässä simulaatiossa koet, mitä tarkoittaa IT-palveluiden toimittaminen useiden toimittajien kanssa. Koet seuraavat asiat:

 • Miten voit rakentaa sillat liiketoiminnan (kysyntä) ja taustalla olevien palveluntarjoajien (tarjonta) välille, jotta voit tuottaa liiketoiminnan tarvitsemaa arvoa?
 • Miten voit varmistaa, että toimittajat antavat parhaan mahdollisen panoksen liiketoiminnalle?
 • Miten varmistat oikeat valinnat ja prioriteetit?
 • Miten analysoit, parannat ja mukautat sopimuksia, kun kysyntä muuttuu?

Hollywood Dreams antaa sinulle tästä todellisen kokemuksen ja osaat sen avulla tarttua sinun organisaatiossasi vallitseviin haasteisiin ja ratkaista ne oikein.

Tietoa ”Hollywood Dreams” -simulaatiopelistä

Hollywood Dreams tuottaa useita elokuvia kuukaudessa ja myy elokuvalippuja elokuvateatterissa. Hollywood Dreamsilla on edessään valtava haaste myynnin ja voiton parantamiseksi. Siksi se on ulkoistanut tietotekniikkapalvelut kolmelle toimittajalle ja odottaa näiden tietotekniikkatoimittajien automatisoivan ja innovoivan, jotta ne tukisivat sen kasvustrategiaa.

Työskentelet liiketoimintajohtajana, sopimuspäällikkönä, palveluintegraation päällikkönä, palvelupäällikkönä tai yhtenä kolmesta toimittajasta, jotta Hollywood Dreams saavuttaisi tavoitteensa.

Hollywood Dreams innovoi palvelujaan, ja tässä simulaatiossa liiketoimintajohtajat tuovat uusia ideoita myynnin lisäämiseksi ja kustannusten vähentämiseksi. Ilman tehokasta yhteistyötä toimittajien kanssa tämä on kuitenkin haasteellista.

Myöhemmin tänä vuonna Hollywood Dreamsin on oltava valmis julkaisemaan uusi James Bond -elokuva. Tällä hetkellä organisaatio ei ole valmis näin suureen ohjelmaan. Mutta toivottavasti aikaa riittää toimittajien ja omien liiketoimintaprosessien valmisteluun.

Voiko yritys tehdä yhteistyötä toimittajien kanssa ja hyödyntää tulevaa kassamagneettia?

Koe Hollywood Dreams optimaalisesti yhdessä päivässä (yhden tai useamman) 8-12 hengen tiimin kanssa. Pelaamisen aikana on riittävästi aikaa pohtia omaa työtilannetta ja siten oppia nykyisiä ja tulevia haasteita varten.

Hollywood Dreams antaa työntekijöillesi paremmat valmiudet ohjata, hallita ja integroida palveluja. Simulaatio synnyttää tekemisen kautta syviä henkilökohtaisia kokemuksia ja oivalluksia, jotka auttavat osallistujia tunnistamaan samoja asioita arkipäiväisessä työssä. Simulaation luoman kokemuksen avulla työntekijöillä on rohkeutta ja keinoja ratkaista samojen ilmiöiden tilanteita oikeassa työympäristössään. He oppivat simulaatiossa sekä itsestään että ympäristön dynamiikkaa ja lainalaisuuksia.

Simulaation järjestäminen

Pelaamalla useita pelikierroksia ja pohtimalla ja parantamalla kierrosten välillä sinun on myös sovellettava ”jatkuvaa oppimista ja parantamista” tiimin ydinkyvykkyytenä.

Simulaatio koostuu neljästä kierroksesta. Kullakin kierroksella tiimi kokee yhden tai useamman palveluiden integrointiin ja hallintaan liittyvän näkökohdan. Jokainen kierros alkaa valmistautumisella prosessien parantamiseksi. Toimittajat voivat ostaa lisäresursseja, ja sopimuspäällikkö keskustelee sopimuksista ja sopimuksista toimittajien kanssa. Maksut on maksettava. Sitten liiketoiminta jakaa ja priorisoi hankkeet integraatiopäällikön kanssa, ja toimittajat voivat alkaa suunnitella sovelluksia, muutospyyntöjä ja innovaatioita. Sillä välin IT-tuki ja IT-funktioiden toimittajat raportoivat häiriötilanteista.

Kohderyhmä

Hollywood Dreams -simulaatio on tarkoitettu kaikille päälliköille ja heidän työntekijöilleen, jotka osallistuvat digitaalisten palvelujen ulkoistamiseen, ohjaamiseen ja integrointiin.

 • IT-tiimien (Operations) työntekijät
 • IT-päälliköt ja tiiminvetäjät
 • Kehitystiimit
 • Liiketoiminnan henkilöt
 • Sopimuspäälliköt
 • Palveluintegraatiopäälliköt
 • SIAM-asiantuntijat

SIAM-koulutuksen käyneet opiskelijat voivat kokeilla SIAM-teorian siirtämistä käytäntöön tämän simulaation avulla.

Lisätietoja tästä simulaatiosta

 • Simulaation kesto: 1 päivä
 • Osallistujien määrä: 8 – 12
 • Ennakkovaatimukset: Ei ennakkovaatimuksia.

Lataa simulaation esite (PDF, FI) täältä.

Lataa simulaation esite (PDF, EN) täältä.